Sectoren

Tuinbouw

Landbouw

Aquacultuur

Als tuinbouwer bent u voortdurend in de weer met het klimaat in uw serre of kas. Slim gebruik van energie en grondstoffen maakt in uw branche het verschil uit tussen winst en verlies.

De koppeling van uw serre of kas met een installatie voor visteelt opent nieuwe mogelijkheden. Door deze koppeling ontstaat een aquaponics ecosysteem waarmee u grondstoffen- en energieverbruik beter in balans kunt brengen. Bovendien spreidt u de risico’s over meerdere teelten en krijgt u nieuwe commerciële vooruitzichten.

Bent u nog niet vertrouwd met aquaponics? Bezoek onze demo en weet dat wij u graag begeleiden bij uw eerste stappen in aquacultuur en aquaponics.

Wil u energie, grondstoffen of ruimte delen met de buren? Smart Farmers maakt die  koppeling tussen bedrijven in tuinbouw, agrofood en aquacultuur mogelijk. Ons aquaponics ecosysteem is koppelbaar en ontkoppelbaar wat betekent dat u onafhankelijk werkt maar de voordelen deelt!

Smart Farming

Clean Tech

Smart Farmers ondersteunt nieuwe ondernemers in slimme landbouw en iedereen die aan de slag wil met superefficiënte en rendabele voedselproductie.

Technologie bevordert al jaren onze voedselproductie. Technologie evolueert razendsnel en biedt steeds meer mogelijkheden voor precisielandbouw en gebruik van big data.

Een investering in de nieuwste technologie rendeert met een goed commercieel plan en een slimme installatie op maat. Vissen en/of gewassen telen met totale controle over alle productiefactoren is mogelijk en betaalbaar. Sensoren leveren de nodige data voor meer opbrengst en automatische regelingen betekenen meer gebruiksgemak.

Bezoek onze demo in Gent, wij bespreken graag uw plannen en geven u eerstehandadvies, een gedetailleerde studie of bouwen uw installatie.

Stadslandbouw

Stadsontwikkeling

Als architect, stadsontwikkelaar of ondernemer in stadslandbouw weet u dat de stad mogelijkheden biedt om onze voedselproductie opnieuw dichter bij ons te brengen.

Slimme, intensieve stadslandbouw optimaliseert de schaarse stedelijke ruimte. Intelligente stadslandbouw gebruikt ook reststromen uit de stad als grondstof. Overschotten worden grondstoffen en zo wordt de stad een ecosysteem waar mensen wonen maar ook slim voedsel telen.

Smart Farmers pionierde in de stadslandbouw met haar ‘Urban Smart farm’, een boerderij in zeecontainer waar natuur en technologie samenwerken volgens het aquaponics principe.

Wilt u graag ons demo centrum bezoeken?